man

KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital teknolojiler hızla gelişip değişmekte ve dijital teknoloji ile kast edilen sosyal medya, bulut teknolojileri, mobil uygulamalar, büyük veri gibi kavramlar günlük hayatımızda hızla yerini almaktadır. Dijital dönüşümü ise bu teknolojileri kullanarak rekabet ortamında üstünlük sağlamak için yeni yöntemler ve iş modelleri oluşturarak verimliliği artırmak şeklinde adlandırabiliriz.

Dijital dönüşüm artık büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ 'ler için de önemli hale gelmektedir. KOBİ ’ler rekabet ortamında fark yaratmak, maliyetleri düşürmek, firma içi işleyiş süreçlerinde verimliliği sağlamak, zaman kazanmak ve işlerini yenilikçi, modern bir noktaya taşımak için dijital dönüşümün onlara sunduğu kolaylıklardan yararlanmak durumundadırlar.

Mesaj Gönder