man

KOBİ’ler Neden Dijital Dönüşüme Başlamalı?

KOBİ’ler Neden Dijital Dönüşüme Başlamalı?

Peki KOBİ’ler dijital dönüşüm sürecinde neye ihtiyaç duyar, bu ihtiyaçlar nasıl belirlenir? Herkesçe bilindiği gibi ihtiyaçlar sorunların ortaya çıkmasıyla şekillenir. Örneğin birbirinden ayrı tutulması gereken hesapların birbirine karışması gibi bir ön muhasebe sıkıntısı dijital ortamda hesapları ayrı yerlerde tutarak yine de aynı yerden ulaşabilme pratikliğini sunabilecek bir modüle duyulan ihtiyacı şekillendirebilr.

Dijital dönüşüm, firma yönetim sürecinde zamandan kazanma, verimlilik ve karlılığın artırılmasını hedefleyen bir kavramdır. Dijital dönüşüm amaçlı yazılımlar KOBİ’lere ön muhasabe, insan kaynakları, iş takip, müşteri ve ürün yönetimi, satış, sekretarya hizmeti ve proje yönetimi gibi şirketlerin ihtiyaç duyabileceği konularda kolaylık sağlamakta, verimliliği  ve karlılığı artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Mesaj Gönder